ติดตั้งคอนกรีตพิมพ์ลายมั่นใจ SUPERIOR

คอนกรีตพิมพ์ลาย (Stamp Concrete) คุณภาพ จากวัตถุดิบคุณภาพจากทั้งในและนอกประเทศ
และประสบการณ์ในคอนกรีตพิมพ์ลายกว่า 30 ปี

คอนกรีตพิมพ์ลาย Stamped Concrete

คอนกรีตพิมพ์ลาย Stamped Concrete เป็นเทคโนโลยีการพิมพ์ลวดลายลงบนผิวหน้าคอนกรีต (concrete)
หรือปูนทราย (mortar) ที่มีคุณสมบัติทางวิศวกรรมที่เหมาะสม
โดยใช้ color hardener ช่วยให้เกิดสีสัน และเพิ่มความแกร่ง (hardness) ที่ผิวไปด้วยในตัว
และจะมีการเคลือบผิวด้วย Acrylic ช่วยป้องกัน UV. จากแสงอาทิตย์ ให้สีมีความคงทนไม่ซีดจาง

เกี่ยวกับ SUPERIOR

SUPERIOR Group เป็นกลุ่มบริษัท ที่เริ่มต้นจากพื้นคอนกรีตพิมพ์ลายจนประสบความสำเร็จ และได้ขยายงานไปในหลายรูปแบบ โดยบริษัท SUPERIOR ได้ก่อตั้งตั้งแต่ปี 2536 ซึ่งเป็นบริษัทแรกๆ ที่ได้ริเริ่ม การทำคอนกรีตพิมพ์ลาย Stamped Concrete ในประเทศไทย บริษัทได้คัดสรรวัตถุดิบคุณภาพจากทั้งในและต่างประเทศ ซึ่งเหมาะกับสภาพภูมิประเทศของประเทศไทย เพื่อนำเสนอ คอนกรีตพิมพ์ลาย เข้าสู่ตลาดงานก่อสร้าง ซึ่งได้รับการตอบรับเป็นอย่างดี หลังจากนั้นบริษัทได้มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง และปรับปรุงวัตถุดิบมาโดยตลอดจนทำให้คอนกรีตพิมพ์ลายมีความคงทน และได้เป็นที่นิยมมาจนถึงปัจจุบัน

การติดตั้งพื้นคอนกรีตพิมพ์ลาย Stamped Concrete

1. จัดเตรียมพื้นที่ ทำความสะอาดพื้นผิว

2. เทคอนกรีต หรือปูนทราย
ตามวิธีตามมาตรฐาน

3. ใส่สีเพิ่มความแข็งแกร่ง ที่ผิวหน้า

1. จัดเตรียมพื้นที่ ทำความสะอาดพื้นผิว

2. เทคอนกรีต หรือปูนทราย
ตามวิธีมาตรฐานทั่วไป

3. ใส่สีเพิ่มความแข็งแกร่ง ที่ผิวหน้า

4. ใส่สารสีเหลือบแล้วพิมพ์ลาย

5. ล้างสารสีเหลือบ ด้วยเครื่องฉีดน้ำแรงดัน

6. เคลือบด้วยน้ำยาอะคริลิค

4. ใส่สารสีเหลือบแล้วพิมพ์ลาย

5. ล้างสารสีเหลือบ ด้วยเครื่องฉีดน้ำแรงดัน

6. เคลือบด้วยน้ำยาอะคริลิค

ขอขอบคุณลูกค้าที่ไว้วางใจเรา